Přeskočit na hlavní obsah

Residence

Velký návod na to, jak plně ovládat residence, přidávat hráče a jak měnit různá nastavení.

Základní informace

 • Každý hráč má zdarma 3 residence o velikost 100x100x256
 • Další residence jsou již zpoplatněny podle VIP /vip
 • Velikost residencí se dá ale zakoupit pomocí našeho Coinshopu /cshop
Informace

Residence jsou aktuálně dostupné pouze na Legacy serveru - Survival 1.17

Vytvoření residence

K vytvoření residence budeš potřebovat dřevěnou motyku (Wooden Hoe), nachází se v základním kitu Tools, který dostane každý nový hráč při prvním vstupu na server nebo individuálně /kit tools.

 1. Jako první krok uchop motyku a levým tlačítkem klikni na zem, označíš Bod č.1
 2. Jako další krok jdi šikmo do druhého rohu a klikni na zem pravým tlačítkem, tím označíš Bod č. 2
 3. Server ti automaticky pomocí efektů zobrazí co jsi označil za polohu.
 4. Jako další krok napiš /res select vert - tímto příkazem zadáš serveru příkaz, aby rozšířil tvoje označení na 0 až 256 bloků do výšky. Je to daleko účinnější než stavět sloupy.
 5. Pokud jsi si všiml, že ti residence nestačí (to co jsi aktuálně vybral), stačí si stoupnout na zem a napsat /res select expand [číslo] - za číslo dáš počet bloků, o které chceš rozšířit (tam kam koukáš) výběr právě vytvářené residence. Př. /res select expand 30.
 6. Jako další krok zadáš příkaz /res create [NázevResidence] - za NázevResidence si vymysli cokoliv, tak se totiž bude jmenovat tvoje nyní vytvořená residence, jméno ale musí být unikátní nemohou být na serveru dvě stejné residence. Př. /res create MojeResidence
 7. Následně ti server napíše do chatu, zda residence byla vytvořena nebo ne a důvod.

Vytvoření sub-residence

Někdy se najdou hráči, co si chtějí vytvořit v Residenci sub-residenci. Třeba pro kamaráda ale nechtějí, aby kamarád mohl přenastavovat hlavní Residenci, která to překrývá.

 1. Stoupneš si do residence, sub-residence nemůže být mimo hranice velké residence.
 2. Zvolíš opět rohy sub-residence jako při vytváření klasické residence, nezapomeň použít /res select vert nebo /res select expand příkaz.
 3. Sub-residenci vytvoříš příkazem /res subzone NázevVelkéResidence NázevMaléResidence
 4. Server ti opět napíše do chatu a označí co jsi vytvořil, pokud ne i důvod.

Vlajky

Každý plugin, který se stará o zabezpečení má vlajky. Díky vlajkám si můžeš vytvořit prakticky Residenci na míru.

 • move - Pohyb v residenci
 • build - Stavění v residenci
 • place - Pokládání bloků
 • destroy - Níčení bloků
 • use - Používání páček, tlačítek atd.
 • container - Otevírání truhel, endertruhel atd.
 • pvp - Zabíjení hráčů
 • tp - Teleportace na resku
 • ignite - Zapalování ohňů, trávy atd.
 • firespread - Hoření dřeva, trávy atd.
 • bucket - Používání kyblíků na vodu/lávu.
 • flow - Zakáže/Povolí vodu/lávu aby tekla.
 • lavaflow - Zakáže/Povolí lávu aby tekla.
 • waterflow - Zakáže/Povolí vodu aby tekla.
 • creeper - Výbuchy creeperů a jejich níčení bloků.
 • tnt - Výbuch TNT.
 • monsters - Spawn monster (Zombie, Skeleton, Slime atd.)
 • animals - Spawn zvířat (Ovečka, Králík, Prase atd.)
 • subzone - Zakáže vytváření Sub-Residencí (pokud má nějaký hráč také full práva v Residenci)
 • healing - Zakáže/Povolí uzdravování.
 • piston - Pohyb pistonů/pístů.
 • diode - Funkčnost opakovačů/repeaterů.
 • lever - Funkčnost páček.
 • button - Funkčnost tlačítek.
 • door - Otevírání dvěří.
 • table - Zakáže/Povolí crafting table.
 • enchant - Zakáže/Povolí Enchantment Table.
 • brew - Zakáže/Povolí vaření potionů.
 • bed - Používání postele.
 • cake - Papání koláče.
 • note - Hraní na Noteblock/Jukebox
 • trample - Zakáže/Povolí aby ti nikdo nemohl zníčit zasazené seno, mrkev atd.
 • burn - Hoření mobů v Residenci.
 • explode - Explose v Residenci - funguje na Creepery, Withery, Ghasty, TNT atd.
 • fireball - Níčení pomocí vystřeleného FireBallu.
 • animalkilling - Zakáže/Povolí hráčům aby mohli zabíjet zvířata v Residenci.
 • mobkilling - Zabíjení monster.
 • nofly - Vypne hráči při vstupu do Residence fly.
 • vehicledestroy - Níčení minecartů/lodí.
 • shear - Stříhání ovcí.
 • leash - Připoutání koně pomocí lana atd.
 • feed - Povolí v residenci nemizející Hunger Bar.
 • damage - Zakáže/Povolí mobům aby mohli dávat hráčům damage.
 • pressure - Funkčnost nášlapných desek/Pressure platů.
 • redstone - Vypne/zapne kompletně Redstone.
 • trade - Používání /trade.
 • nomobs - Zakáže/Povolí kompletně spawn mobů.
 • keepinv - Zakáže/Povolí drop inventu po smrti - VIP
 • keepexp - Zakáže/Povolí drop expů po smrti - VIP
 • day - Permanentní den
 • night - Permanentní noc
 • chat - Psaní do chatu.
 • mobitemdrop - Dropy z mobů.
 • mobexpdrop - Dropy expů z mobů.
 • snowtrail - Vytváření sněhu od sněhuláka.
 • respawn- Respawn hráče, pokud je na false hráč se respawne na spawnu.
 • bucketfill - Naplnění kýblů.
 • bucketempty - Vyprázdění kýblů.
 • enderpearl - Používání enderperel.
 • dye - Obarvování oveček.

## Nastavování práv Každé z nastavení (vlajek) nebo práv má 3 stavy, které mohou mít.

 • Nastaveno - Pokud je hodnota na True (pravda), znamená to že daná vlajka je v Residenci zapnuta a plní svojí funkci.
 • Vypnuto - Pokud je hodnota na False (nepravda), což jak název značí je stav pro vypnuto.
 • Nenastaveno - Je defaultní hodnota, je to prakticky "nenastaveno" avšak vlajka nic neblokuje ani nenastavuje -> není aktivní.

Nastavení vlajky v residenci

 1. Vyber si vlajku co chceš změnit například "move".
 2. Stoupni si do residence a napiš /res set [NázevResidence] [vlajka] [hodnota] -> V mém případě to bude /res set Test move false, tím jsem zakázal v residenci pohyb hráčů.

Pokud chceš vlajku odebrat jednoduše místo hodnoty dáš remove, pokud jí chceš zakázet tak false.

/res set Test move remove -> odebrání
/res set Test move false -> zablokování pohybu
/res set Test move true -> povolení pohybu
Úprava sub-residence

V případě, že chceš nastavit sub-residenci musíš název napsat ve tvaru Residence.SubResidence

Nastavení pro hráče

Opět si zde ukážeme ukázkový příklad s vlajkou "move" tedy /res pset [NázevResidence] [nick] [vlajka] [hodnota]

/res pset TestJ MrWakeCZ move false

Další příkazy

Výběrové příkazy při vytváření Residencí

 • /res select chunk - Vybere aktuální chunk kde se nacházíš.
 • /res select expand [číslo] - Rozšíří výběr residence o daný počet bloků na stranu na kterou se koukáš.
 • /res select size - Zobrazí pomocí efektů, jak velkou část máš vybranou.
 • /res select shift [číslo] - Oprak příkazu expand, zmenšení výběru residence podle strany na kterou koukáš.
 • /res select vert - Vybere od 0 do 256 bloků oblast.

Příkazy pro správu residence

 • /res create [název] - Vytvoří residenci s jménem který jsi zvolil.
 • /res remove [název] - Smaže residenci (musíš jí vlastnit).
 • /res removeall - Smaže všechny tvoje residence.
 • /res subzone [název] - Vytvřoří sub-residenci

Informační příkazy

 • /res current - Zobrazí informace o Residenci, kde se nacházíš.
 • /res info - Větší popis Residence v chatu.
 • /res list - Zobrazí všechny tvoje Residence.
 • /res limits - Zobrazí aktuální (podle Ranku) limity na Residenci.

Ostatní příkazy

 • /res default [název] - Nastaví defaultní hodnoty v Residenci.
 • /res give [název] [nick] - Daruješ Residenci.
 • /res message [název] [enter/leave] [text] - Nastaví zprávu při příchodu/odchodu v Residenci.
 • /res message [název] remove [enter/leave] - Odebere zprávy.
 • /res tp [název] - Teleport na Residenci.
 • /res tpset - Nastaví teleport v Residenci.
 • /res unstuck - Portne tě mimo území Residence (tam kde končí)