Přeskočit na hlavní obsah

CoreProtect

CoreProtect slouží k zjišťování změn v blocích, itemů a jiných změn na mapě serveru + rollback.

Inspector mód

Inspector mód slouží k zjišťování změn na blocích, truhlách a jiných bloků, které jsou interaktivní. Režim inspektora se aktivuje/deaktivuje pomocí příkazu:

/co inspect
Informace

Tento příkaz mají k dispozici i hráči s VIP.

Kontrola bloků a níčení

Kontrola se provádí dvěma způsoby níčením a pokládáním.

  • Levým kliknutím (zníčením) -> vidíš změny bloku, který jsi zníčil, tedy položení/zníčení hráčem.
  • Pravým kliknutím -> vidíš změny, které byly provedeny na bloku, tedy pokud na něj někdo něco položil, rozlil vodu atd.
  • Pravým položením bloku -> vidíš změny, které byly provedeny na pozici bloku, kam jsi svůj blok pokládal.

Rollback

Pomocí rollbacku lze obnovit zvolené území o určitý čas. Jakákoliv část příkazu kromě času je volitelná.

Kompletní struktura rollback příkazu
/co rollback u:[hráč] t:[čas] r:[radius] a:[akce] b:[bloky] e:[vyjímky] #hastag

Čas

Pomocí tagu t:[čas], lze dané uzemí obnovit zpět o zvolený čas. Pozor! Čím delší bude čas, tím déle bude vrácení bloků trvat. Čas se píše v anglickém formátu tedy: týden: w, den: d, hodina: h, minuta: m, sekunda: s.

Ukázka použití rollback příkazu
/co rollback u:MrWakeCZ t:60m <- obnoví vybrané pole o 60 minut zpět
/co rollback u:MrWakeCZ t:4h30m <- obnoví o 4 hodiny a 60 minut zpět
/co rollback u:MrWakeCZ t:3d4h2s <- obnoví o 3 dny, 4 hodiny a 2 vteřiny

Radius

Pomocí tagu r:[radius] lze vybrat oblast, které se bude obnovovat po napsání příkazu rollback.

Ukázka použití radiusu
# Obnoví vše v radiusu 300 bloků od místa napsání o 2 dny (default)
/co rollback r:300

# Obnoví vše, co hráč MrWakeCZ zníčil nebo změnil v radiusu 20 bloků od tebe
/co rollback u:MrWakeCZ r:20

# Obnoví vše v vybraném regionu pomocí WE o 2 dny od hráče MrWakeCZ
/co rollback u:MrWakeCZ t:2d r:#we
Varování

Pokud neuvedeš radius, server automaticky doplní vzdálenost 50 bloků od místa kde stojíš. Ujisti se tedy, že vždy zadáváš radius jinak může dojít k obnovení věci, které nechceš.

Akce

Pomocí a:[akce], lze obnovit pouze vybrané akce, které hráč provedl. Například pouze položené bloky, nebo itemy, které sebral z truhly.

Název akcePopis
a:blockPoložené + zníčené bloky
a:+blockPouze položené bloky
a:-blockPouze zníčení bloky
a:clickVěci, na které hráč klikl
a:containerItemy v truhle, shulkerboxu a jiné.
a:+containerItemy pouze vložené do truhly/shulkerboxu
a:-containerItemy pouze odebrané z truhly/shulkerboxu
a:killVšechny usmrcené zvířata

Bloky

Pomocí b:[blok] lze specificky vybrat bloky, které obnovit.

Ukázka obnovení specifických bloků
# Obnovení pouze stone bloků v radiusu 30 bloků
/co rollback r:30 b:stone

# Obnovení více bloků podle ID v radiusu 100 bloků
/co rollback r:100 b:stone,cobblestone,obsidian

Exclude

Pomocí e:[vyjímka] lze nastavit vyjímku, tedy bloky které se nemají obnovovat.

# Obnovení všeho kromě TNT
/co rollback r:200 e:tnt

Hashtag

Hastag slouží k zobrazení nebo získání více informací o rollbacku:

  • #preview náhled rollbacku/restore
  • #count zobrazí počet řádků nalezených změn v lookup
  • #verbose zobrazí dodatečné informace v průběhu rollbacku/restore
  • #silent zobrazí minimální informace v průběhu rollbacku/restore

Restore

Příkaz restore je příkaz, se kterým lze obnovit nepovedený rollback. Píše se stejně jako rollback příkaz avšak místo rollback dáš restore.

# Vrácení zpět rollbacku pro hráče MrWakeCZ v radiusu 100 bloků
/co restore u:MrWakeCZ r:100

Lookup

Příkaz lookup slouží k zobrazení všech změn v daném radiusu/výběru. Opět se používá obdobně jako příkazy rollback a restore.

# Zobrazení všech změn v radiusu 20 bloků od hráče MrWakeCZ
/co lookup u:MrWakeCZ r:20