Přeskočit na hlavní obsah

Ban Systém

Tato stránka obsahuje výpis všech příkazů a návody na jak je používat k trestání hráčů na sevreru.

Varování / Warn

PříkazPopis
/warn [nick/uuid] [důvod]Udělí hráči warn, který se zobrazí v chatu s platností na 7 dní.
/unwarn [nick/uuid]Zruší aktivní warn u hráče nebo smaže již neplatný warn z historie.
/warnings [nick/uuid]Zobrazí seznam všech udělených warnů na nicku - platných i starých.
Přesažení limitu

Varování se sčítají, tzn. že 1 warn má platnost 7 dní. Pokud hráč přesáhne určitý počet warnů (platných), server automaticky provede opatření dle přesahu - kick, ban.

Příklad použití

Klasické varování
/warn Boruvka6 spam

Vyhození / Kick

PříkazPopis
/kick [nick/uuid/ip] [důvod]Vyhodí hráče z serveru

Umlčení / Mute

PříkazPopis
/tempmute [nick/uuid] [čas] [důvod]Udělí hráči mute na určitou dobu zadanou v příkazu.
/unmute [nick/uuid]Zrušení všech aktivních mute, které hráč má na nicku nebo IP adrese.

Příklad použití

Umlčení na 2 hodiny
/tempmute Boruvka6 2h spam

Banování / Ban

PříkazPopis
/ban [nick/uuid] [důvod]Udělí permanentní ban hrái na serveru
/ipban [nick/ip/uuid] [důvod]Zabanuje permanetně hráči IP adresu na serveru. V případě uvedení nicku server automaticky zabanuje i IP.
/tempban [nick/uuid] [čas] [důvod]Udělí hrái dočasný ban na celý server.
/unban [nick/uuid/ip]Odbanuje hráče, funguje i na IP bany

Příklad použití

Permanentní ban s důvodem
/ban Boruvka6 Cheaty - xray
Dočasný ban na celý server
/tempban Boruvka6 2h Opakovaný spam

Zjištování informací

K dispozici je na serveru pár příkazů, díky kterým lze rychle zjistit jaký trest má hráč nebo jeho kompletní historii.

PříkazPopis
/history [nick/uuid/ip]Zobrazení historie trestů pro zvoleného hráče (menší banlist)
/iphistory [nick]Historie všech evidovaných IP adres, ze kterých se hráč připojil na server
/checkban [nick/uuid/ip]Kontrola, zda má hráč ban pokud ano, zobrazí informace o banu
/checkmute [nick/uuid/ip]Kontrola, zda máš hráč aktivní mute
/dupeip [nick/uuid]Zobrazí všechny nicky, které jsou evidovány na poslední připojené IP hráče.
/ipreportZobrazí kdo na serveru obchází bany
/staffhistory [nick]Zobrazí historii udělených trestů člena AT

Další informace

Server specifické tresty

Každý příkaz jako ban, mute atd. lze použít i specificky na jednotilivé servery. Například když chceš hráči dát ban pouze na survival nebo event server, ale jinde by měl mít přístup.

V takovém případě stačí do příkazu nakonec přidat server: [idServeru].

/tempban Boruvka6 2h Opakovaný spam server:survival
/tempmute Boruvka6 2h Spam server:skyblock

Oznámení o trestu

Tresty udělené hráčům vidí pouze členové AT. Hráči nejsou zatěžováni udělováním trestů v chatu, proto když někomu dáš trest vidí to pouze potrestaný hráč a člen AT.