Někdy má někdo nějaký obchod, nebo event. Než aby tam stál a přijímal žádosti o teleport, tak je jednodušší nějak udělat, aby se mohli hráči teleportovat na místo, kde chce. Od toho jsou tu Warpy!

Co je to Warp?

Warp je možnost, jak teleportovat hráče na místo, které určíš. Je to něco jako home, na který se může připojit kdokoli.

Jak nastavit warp?

Jednoduše se postavíš na místo, kde chceš mít warp (tzn. kde se hráči budou portovat) a napíšeš do chatu /warp set [warp] .

Například: /warp set Fox

Pokud si dostal tuto zprávu do chatu, máš úspěšně vytvořený warp.

Warpy jsou dostupné pouze pro Emerald VIP (3) a Obsidian VIP (5)

Příkazy pro warpy

 • /warp help - zobrazí příkazy na warpy
 • /warp [warp] - teleport na warp
 • /warp set [jméno warpu] - vytvoření warpu na tvé pozici
 • /warp remove [warp] - smazání warpu
 • /warp desc set [warp] [popisek] - nastaví popisek warpu
 • /warp desc remove [warp] - odebere popisek warpu
 • /warp list - seznam všech warpů v podobě chatu
 • /warp - seznam všech warpů v podobě inventáře
 • /warp open [kategorie] - otevře kategorii warpů
 • /warp category [warp] [kategorie] - nastaví kategorii warpu
 • /warp amount- zobrazení tvých warpů
 • /warp icon set - nastaví ikonu tvého warpu (musíš držet v ruce blok, který bude ikonou warpu)
 • /warp icon remove [warp] - odstraní ikonu warpu
 • /warp rate [warp] [hodnocení] - ohodnotí warp (maximální ohodnocení je 5, minimální 0)
 • /warp lock [warp] - uzamkne warp
 • /warp reset [warp] - vyresetuje lokaci warpu (tzn. nastaví novou polohu, na které se nyní nacházíš)
 • /warp rename [starý název] [nový název] - nastaví nové jméno warpu
 • /warp setowner [warp] [hráč] - nastaví hráče majitelem warpu (tzn. převedení warpu)

Výhody oproti /tpa

 • Hráč nemusí přijímat několik teleportací.
 • Hráč může jít na warp, i když je majitel offline.
 • Může nastavit hezké místo na spawnování.

Využití

Využití naleznou warpy hlavně u oblíbených hráčských shopů, na které může jít hráč kdykoli. Dále také třeba v nějakém zábavném parku, který hráč vytvořil.

Hranice ve využití se nekladou!

Dostupnost

Warpy jsou dostupné na:

 • Survival
 • Skyblock
 • SkyCloud
 • Creative

Nejsou tedy dostupné na Vanille a Hardcore Vanille.