Enchanty na serveru se dělí na čtyři typy - Normal, Special, Spell, Curse a Artifacts. Každý typ dělá něco jiného, je proto důležité znát rozdíly.

  • Normal - klasické enchanty
  • Special - víc OP enchanty
  • Spell - enchanty s schopností
  • Curse - enchanty s negativními vlastnostmi
  • Artifact - cosmetics

Jak získám Enchanty?

Všechny enchanty lze získat pomocí Enchant Tablu, čím dražší oenchantování bude, tím větší šance je na vytvoření lepšího enchantu. Enchanty lze také minimálně najít u Villagerů a nebo v bednách v Mineshaftech.

⚠️
Minimální hodnota pro získání custom enchantu je 5 lvl. Tedy 2. položka v Enchanting Table.

Typ: Artifacts

Artefakty jsou cosmetické enchanty. Každý artefakt má svůj název a dle něho se odvozuje typ efektu, který item bude vydávat při akcích. Zde je pár příkladů:

  • Artifact Villager + Pickaxe => Když vytěžíš ore, zobrazí se okolo Villager efekty.
  • Artifact Dragon Breath + Sword => Když zabiješ hráče, moba zobrazí se okolo Dragon particles.

Artefacty lze prohazovat na itemu pomocí kovadliny, kde do levé části dáš item s arteficatem, který chceš mít na finálním produktu.

Typ: Normal

Normální enchanty jsou enchanty, které mají svůj specifický důvod. Mají nějakou pasivní funkci, abilitu která se vždy aktivuje, když použiješ item na kterém enchant je.

Název Aplikovatelné na Max level Popis
Abattoir Trident 5 Zvýší dmg proti passivním mobům
Abrasion Swords + Axes 2 Poškodí armor protivníka
Arcanic Armor 6 Šance na ignorování potion dmg
Arborist Axes + Shears 4 Zisk více jablek, sticků, saplingů z kácení stromů
Beheading Swords + Axes 3 Šance na drop hlavy moba / hráče
Blind Bows + Crossbows 6 Šance na oslepnutí hráče
Block Breather Helmets 3 Šance na ignorování dmg od zdí (zaseknutí v bloku)
Boss Hunter Bows + Crossbows 8 Zvýšený dmg proti bossům
Butchering Swords + Axes 5 Zvýšený dmg proti pasivním mobům
Chopless Armor 6 Redukuje dmg způsobený sekerou
Corrosive Bows + Crossbows 2 Poškození armoru protivníka
Cubism Swords + Axes 7 Zvýšený dmg proti slimům
Defusion Swords + Axes 5 Zvýšený dmg proti creeperům
Dexterous Swords + Axes 2 Zvýšená rychlost útoku
Disable Axes 3 Šance na udělení protivníkomi Mining Fatigue
Diurnal Swords 6 Zvýšený dmg za denního světla
Drill Tools 5 Šance na vytěžení bloku za těženým blokem
End Infusion Swords 6 Zvýšený dmg v endu
Extinguishing Armor 3 Šance na zrušení fire dmg když hoříš
Fire Affinity Swords 7 Zvyšuje dmg když jsi zapálený
Freerunner Boots 6 Šance na ignorování fall dmg
Horde Swords 4 Zvýšený dmg když je okolo tebe hodně mobů
Ice Shot Bows + Crossbows 3 Šance na zmrazení protivníka
Illusion Aspect Swords 2 Protivník může oslepnout nachvilku
Insecticide Bows 5 Zvýšený dmg proti pavoukům
Kinetic Elytra 6 Redukuje dmg když to napálíš do zdi s Elytrou
Levitate Bows + Crossbows 2 Šance na udělení levitace protivníkovi
Marksman Bows + Crossbows 1 Šípy lítají stále rovně
Nether Infusion Swords 6 Zvyšuje dmg když jsi v Netheru
Oxygenate Tools 8 Dostáváš kyslík když kopeš pod vodou
Pacify Trident 1 Zvyšuje dmg proti creeperům
Respirator Helmets 6 Snižuje dmg od Dragon Breath
Revenant Bows 5 Zvyšuje dmg proti monstrům (undead)
Stalwart Armor 5 Šance na získání resistence při dmg
Stamina Boots 4 Snižuje spotřebu hladu když běžíš
Thrive Armor 2 Zvyšuje maximální HP
Telekinesis Tools, Weapons, Ranged 1 Přesunuje všechny expy a dropy rovnou do inv
Water Affinity Swords 7 Zvyšuje dmg když jsi ve vodě
Vein Pickaxe 2 Šance na vytěžený celé žíly ore

Typ: Spells

Spelly jsou speciální schopnosti na itemu. Aktivují se vždy pravým kliknutím na item, kde se enchant nachází.

Název Aplikovatelné na Max level Popis
Ascend Swords 2 Aktivováním budeš chvilku levitovat
Charge Swords 6 Vystřelí tě směrem kam koukáš
Quake Swords 1 Dá dmg všem okolním entitám

Typ: Special

Speciální enchnaty jsou lepší enchanty než klasické, mají na itemu vždy speciální barvu dle rarity.

⚠️
Každý item může mít pouze jeden speciální enchant.

Název Aplikovatelné na Max level Popis
Aiming Bows 5 Vystřelené šípy se zaměří na cíl
Energizing Tools 3 Dostaneš chvilkové haste po zníčení bloku
Harpoon Fishing Rods 3 Zaháknutí za moba mu dá masivní poškození
Indestructibility Vše 3 Navýšení výdrže itemu (o hodně)
Repairing Vše 3 Automaticky opravuje item když ho nedržíš v ruce
Spring Boots 3 Zvýší jump a rychlost

Typ: Curse

Tyto enchanty s negativními efekty se nachází všude. Na itemu jsou vždy označeny červeně stejně jako Vanilla cursed enchanty.

Název Aplikovatelné na Max level Popis
Curse of Breaklessness Tools 1 Šance na blokaci zníčení bloku
Curse of Calling Armor 1 Všechny okolní monstra tě automaticky targetnout
Curse of Decay Vše 1 Samovolně poškozuje itemy v inventáři
Curse of Fragility Vše 1 Snižuje výdrž nástroje / armoru
Curse of Hunger Helmets 1 Zvyšuje hlad o 200%
Curse of Inaccuracy Bows 1 Šípy začnou lítat tam kam nemají
Curse of Misfortune Nástroje 1 Šance, že z bloku nevypadne nic