Velký návod jak používat residence, jak je nastavit a co vše nabízí v jednom tématu!

Základní informace

 • Každý hráč má zdarma 3 Residence o velikost 100x100x256
 • Další Residence jsou již zpoplatněny podle VIP /vip
 • Velikost residencí se dá ale zakoupit pomocí našeho Coinshopu /cshop
Tento návod je platný pouze pro server Survival, kde se také Residence nachází.

Vytvoření residence

K vytvoření residence budeš potřebovat dřevěnou motyku (Wooden Hoe), nachází se v základním kitu Tools, který dostane každý nový hráč při prvním vstupu na server nebo individuálně /kit tools.

 1. Jako první krok uchop motyku a levým tlačítkem klikni na zem, označíš Bod č.1
 2. Jako další krok jdi šikmo do druhého rohu a klikni na zem pravým tlačítkem, tím označíš Bod č. 2
 3. Server ti automaticky pomocí efektů zobrazí co jsi označil za polohu. Viz. obrázek.
 4. Jako další krok napiš /res select vert - tímto příkazem zadáš serveru příkaz, aby rozšířil tvoje označení na 0 až 256 bloků do výšky. Je to daleko účinnější než stavět sloupy.
 5. Pokud jsi si všiml, že ti Residence nestačí (to co jsi aktuálně vybral), stačí si stoupnout na zem a napsat /res select expand číslo - za číslo dáš počet bloků, o které chceš rozšířit (tam kam koukáš) výběr právě vytvářené Residence.
 6. Jako další krok zadáš příkaz /res create NázevResidence - za NázevResidence si vymysli cokoliv, tak se totiž bude jmenovat tvoje nyní vytvořená residence, jméno ale musí být unikátní nemohou být na serveru dvě stejné Residence.
 7. Následně ti server napíše do chatu, zda Residence byla vytvořena nebo ne a důvod.

Vytvoření sub-residence

Někdy se najdou hráči, co si chtějí vytvořit v Residenci Sub-Residenci. Třeba pro kamaráda ale nechtějí, aby kamarád mohl přenastavovat Residenci, která to překrývá.

 1. Stoupneš si do Residence, Sub-Residence nemůže být mimo hranice velké Residence.
 2. Vybereš body pomocí motyky.
 3. Sub-Residenci vytvoříš příkazem /res subzone NázevVelkéResidence NázevMaléResidence
 4. Server ti opět napíše do chatu a označí co jsi vytvořil, pokud ne i důvod.

Vlajky nebo-li flags

Každý plugin, který se stará o zabezpečení má vlajky. Díky vlajkám si můžeš vytvořit prakticky Residenci na míru. Nyní si je všechny vypíšeme.

 • move - Pohyb v residenci
 • build - Stavění v residenci
 • place - Pokládání bloků
 • destroy - Níčení bloků
 • use - Používání páček, tlačítek atd.
 • container - Otevírání truhel, endertruhel atd.
 • pvp - Zabíjení hráčů
 • tp - Teleportace na resku
 • ignite - Zapalování ohňů, trávy atd.
 • firespread - Hoření dřeva, trávy atd.
 • bucket - Používání kyblíků na vodu/lávu.
 • flow - Zakáže/Povolí vodu/lávu aby tekla.
 • lavaflow - Zakáže/Povolí lávu aby tekla.
 • waterflow - Zakáže/Povolí vodu aby tekla.
 • creeper - Výbuchy creeperů a jejich níčení bloků.
 • tnt - Výbuch TNT.
 • monsters - Spawn monster (Zombie, Skeleton, Slime atd.)
 • animals - Spawn zvířat (Ovečka, Králík, Prase atd.)
 • subzone - Zakáže vytváření Sub-Residencí (pokud má nějaký hráč také full práva v Residenci)
 • healing - Zakáže/Povolí uzdravování.
 • piston - Pohyb pistonů/pístů.
 • diode - Funkčnost opakovačů/repeaterů.
 • lever - Funkčnost páček.
 • button - Funkčnost tlačítek.
 • door - Otevírání dvěří.
 • table - Zakáže/Povolí crafting table.
 • enchant - Zakáže/Povolí Enchantment Table.
 • brew - Zakáže/Povolí vaření potionů.
 • bed - Používání postele.
 • cake - Papání koláče.
 • note - Hraní na Noteblock/Jukebox
 • trample - Zakáže/Povolí aby ti nikdo nemohl zníčit zasazené seno, mrkev atd.
 • burn - Hoření mobů v Residenci.
 • explode - Explose v Residenci - funguje na Creepery, Withery, Ghasty, TNT atd.
 • fireball - Níčení pomocí vystřeleného FireBallu.
 • animalkilling - Zakáže/Povolí hráčům aby mohli zabíjet zvířata v Residenci.
 • mobkilling - Zabíjení monster.
 • nofly - Vypne hráči při vstupu do Residence fly.
 • vehicledestroy - Níčení minecartů/lodí.
 • shear - Stříhání ovcí.
 • leash - Připoutání koně pomocí lana atd.
 • feed - Povolí v residenci nemizející Hunger Bar.
 • damage - Zakáže/Povolí mobům aby mohli dávat hráčům damage.
 • pressure - Funkčnost nášlapných desek/Pressure platů.
 • redstone - Vypne/zapne kompletně Redstone.
 • trade - Používání /trade.
 • nomobs - Zakáže/Povolí kompletně spawn mobů.
 • keepinv - Zakáže/Povolí drop inventu po smrti - VIP
 • keepexp - Zakáže/Povolí drop expů po smrti - VIP
 • day - Permanentní den
 • night - Permanentní noc
 • chat - Psaní do chatu.
 • mobitemdrop - Dropy z mobů.
 • mobexpdrop - Dropy expů z mobů.
 • snowtrail - Vytváření sněhu od sněhuláka.
 • respawn- Respawn hráče, pokud je na false hráč se respawne na spawnu.
 • bucketfill - Naplnění kýblů.
 • bucketempty - Vyprázdění kýblů.
 • enderpearl - Používání enderperel.
 • dye - Obarvování oveček.

Nastavování práv

Před dalším krokem je důležité si říci, že od verze 1.8 existují 3 stavy nastavení.

 • Nastaveno - Je tehdy, pokud je hodnota na True, znamená to že daná vlajka je v Residenci zapnuta a plní svojí funkci.
 • Vypnuto - Je tehdy, pokud je hodnota na False, prostě záporná hodnota vypnuto.
 • Nenastaveno - Je defaultní hodnota, je to prakticky "nenastaveno".

Nastavení residence

 1. Vyber si vlajku co chceš změnit. Já si vybral třeba vlajku "Move".
 2. Stoupni si do Residence a napiš /res set NázevResidence vlajka hodnota -> V mém případě to bude /res set Test move false, tím jsem zakázal v residenci pohyb hráčů.

Pokud chceš vlajku odebrat jednoduše místo hodnoty dáš Remove, pokud jí chceš zakázet tak False. V případě, že chceš nastavit Sub-Residenci musíš název napsat ve tvaru Residence.SubResidence př. TestJ.SubRes

Nastavení pro hráče

 1. Vyber si hráče a vše nastavíme pomocí příkazu /res pset NázevResidence Nick Vlajka Hodnota -> Př. /res pset TestJ MrWakeCZ move false
 2. Opět zde fungují u hodnot výše uvedené hodnoty.

Ostatní příkazy

Výběrové příkazy při vytváření Residencí

 • /res select chunk - Vybere aktuální chunk kde se nacházíš.
 • /res select expand číslo - Rozšíří výběr Residence o daný počet bloků na stranu na kterou se koukáš.
 • /res select size - Zobrazí pomocí efektů, jak velkou část máš vybranou.
 • /res select shift číslo - Oprak příkazu expand, zmenšení výběru Residence podle strany na kterou koukáš.
 • /res select vert - Vybere od 0 do 256 bloků oblast.

Příkazy pro správu residence

 • res create Název - Vytvoří Residenci s jménem Název.
 • /res remove Název - Smaže Residenci (musíš jí vlastnit).
 • /res removeall - Smaže všechny tvoje Residence.
 • /res subzone Název - Vytvřoří Sub-Residenci

Informační příkazy

 • /res current - Zobrazí informace o Residenci, kde se nacházíš.
 • /res info - Větší popis Residence v chatu.
 • /res list - Zobrazí všechny tvoje Residence.
 • /res limits - Zobrazí aktuální (podle Ranku) limity na Residenci.

Ostatní příkazy

 • /res default Název - Nastaví defaultní hodnoty v Residenci.
 • /res give Název Nick- Daruješ Residenci.
 • /res message Název ender/leave Zpráva - Nastaví zprávu při příchodu/odchodu v Residenci.
 • /res message Název remove enter/leave - Odebere zprávy.
 • /res tp Název - Teleport na Residenci.
 • /res tpset - Nastaví teleport v Residenci.
 • /res unstuck - Portne tě mimo území Residence (tam kde končí)