Zde seznam základních informací k pozici v AT jako Developer, co musí daný člen splňovat a co také dělá na serveru.

Požadavky

 • Věk min. 15 let
 • Orientace v Bukkit API/Bungeecord API
 • Základní znalosti Javy 8+
 • Základní znalosti MySQL
 • Schopnost ovládat Git - commity, merge requesty, review

Bonusové požadavky

 • Znalosti a orientace v Dockeru, Docker-compose, Kubernetes
 • Znalosti Linux (Debian/Ubuntu) systému
 • Znalosti Typescriptu & Reactu
 • Orientovat se v ClickUp, GitLab, Github
 • Orientace v Pterodactyl panelu

Co Developer dělá?

Developer na serveru je prakticky jedna z nejvyšších pozic, jelikož má přístup k celému serveru - interních + databáze. Developer vyvájí pluginy pro CraftManii přímo na míru dělané, tak aby zapadaly do idei serveru a aktuálních plánů.

Co Developer získá?

 • Vlastní server pro vývoj jakýchkoliv věcí (i vlastních na požádání)
 • Platové ohodnocení dle toho, co za minulý měsíc dělal
 • Přístup k všem source CraftManie

Platové hodnocení

Developer je placen na základě práce v předchozím měsíci ke 20. dni současného měsíce, pokud stav serveru nerozhodne jinak.

 • Základní plat: 25 euro
 • Maximální plat: 50 euro

Peníze jsou vypláceny na PayPal od firemního PayPalu CraftManie.

* Výplaty jsou platné po uběhnutí trial doby - 2 až 6 měsíců.