Základní příkazy

 • /plot auto - Automaticky ti najde volný pozemek a přidělí ti ho.
 • /plot claim - Pokud jsi našel/a prázdný nebo volný pozemek, můžeš ho zabrat tímto příkazem.
 • /plot home - Teleport na pozemek.
 • /plot home:2 - Teleport na 2. pozemek, na 3. se teleportuješ když dosadíš 3 atd.
 • /plot add nick - Tímto přidáš na pozemek hráče, ale pozor budou moct stavět pouze pokud jsi ty online!
 • /plot trust nick - Přidá na pozemek hráče, který bude moct stavět a využívat tak pozemek i když jsi offline.
 • /plot deny nick - Zamezíš přístup hráči na tvůj pozemek.
 • /plot remove nick - Zrušíš omezení vstupu hráči na pozemek nebo také deny, trust atd.
 • /plot delete - Smaže pozemek.
 • /plot sethome - Nastaví teleport na pozemek, tam kam se portneš při portu.
 • /plot setowner nick - Nastaví natrvalo majitele pozemku (nemusí jít hráčům).

Pokročilé příkazy

 • /plot visit nick - Navštívíš někoho, tedy teleport na něčí pozemek.
 • /plot music - Nastavíš hudbu na pozemku (vyžaduje server level)
 • /plot merge - Spojí pozemky, více informací níže.
 • /plot clear - Vyčistí pozemek, ale nechá vlastnictví na majiteli.
 • /plot kick nick - Vykopne hráče z pozemku.
 • /plot unlink - Rozpojí spojené pozemky.

Spojování pozemků

 1. Musíš vlastnit dva pozemky vedle sebe, jinak to nejde.
 2. Napíšeš /plot merge auto
 3. A pozemky se spojily, pokud je budeš chtít rozpojit tak /plot unlink
Při rozpojení pozemků se vytvoří mezi pozemky opět cesta, může to tedy zníčit stavby.

Vlajky a jejich nastavení

Pomocí vlajek se dá nastavit pozemek k různým stylům staveb a nebo eventů. Vyžaduje to ale vědět a znát jak je používat.

/p flag typ názevVlajky hodnota

Kde za typ může dosadit -> add, set, remove nebo list.

Kompletní seznam dostupných vlajek s hodnotama (Název | Hodnota)

 • titles -> true/false - Zobrazování textu přes celou obrazovku.
 • greeting -> text - Uvítání pro hráče při vstupu na pozemek.
 • farewell -> text - Zpráva při odchodu z pozemku.
 • feed -> interval - Ubývání hladu.
 • heal -> interval - Healovani
 • invincible -> true/false - Něco jako /god.
 • fly - true/false -> Zakáže/povolí fly na pozemku.
 • gamemode -> 0/1/2 - Změna GM při vstupu na pozemek.
 • time -> 0-24000 - Změna času, při vstupu na pozemek.
 • weather -> sun/storm/rain - Změna počasí na pozemku
 • disable-physics -> true/false - Změna fyziky, nebudou třeba padat bloky atd.
 • player-interact -> true/false - Povolí všem hráčům klikat, otevírat dveře atd.
 • place -> id bloku - Povolí všem hráčům pokládat bloky.
 • break -> id bloku - Povolí všem hráčům níčit bloky.
 • use -> id bloku - Povolí všem hráčům otevírat, aktivovat redstone atd.

Příklady použití

V podstatě se mění jenom jestli to chceš nastavit nebo odebrat set/remove.

Nastavení Titles při vstupu na pozemek.

/p flag set titles true

Vypnutí Titles na pozemku

/p flag remove titles

Nastavení uvítací zprávy

/p flag set greeting &a&lAHOJ LIDI :D

Odebrání uvítací zprávy

/p flag remove greeting

Nastavení že všichni hráči mohou používat tlačítko a páku.

/p flag set use 77,69

Odebrání USE pro všechny.

/p flag remove use