Tento návod zahrnuje základní vytvoření vlastního Landu a jeho správu, komplexnější ukoly najdeš v dalších částech našich návodů.

Lands jsou dostupné pouze na Vanilla a Survival serveru.

Základní názvy

Předtím, než se do všeho pustíme, je potřeba si vysvětlit pár názvů, které budeme používat v našich návodech a také, aby každý pochopil kontext významu.

 • land - Tedy zabraný chunk či hlavní region vlastněný tebou.
 • národ - Sdružení několika landů jiných hráčů tvořící vlastní skupinu, vlastní ekonomiku (banku).
 • region - Je určitá část na území landu. Př. subresidence u pluginu Residence.
 • člen - Je hráč, který je přidaný v landu, regionu nebo národu.
 • příroda - Je nezabrané území, ke není žádný land a je tam tedy i zaplé PvP.

Základní příkazy

 • /lands - Zobrazení menu pro správu území, pokud v nějamém jsi tak ten konkrétní. Pokud se v žádném nenacházíš, zobrazí ti všechny tvé landy nebo ve kterých jsi přidaný.
 • /lands help - Zobrazení seznamu všech příkazů.
 • /lands create [název] - Vytvoření landu + zabrání chunku ve kterém aktuálně jsi.
 • /lands claim - Zabrání chunku ve kterém aktuálně jsi do tvého landu.
 • /lands map - Zobrazení mapy zabraných chunků v okolí. Můžeš také klikat na kostičky a tím zabírat chunky.
 • /lands menu - Menu s nastavením pro území.
 • /lands trust [nick] - Přidání hráče do území.
 • /lands untrust [nick] - Odebrání hráče z území
 • /lands view - Zobrazení hranic landu, ve kterém se aktuálně nacházíš.
 • /lands spawn [název] - Teleport na spawn landu.

Vytvoření landu a zabrání chunků

Pokud žádný land nemáš nebo si můžeš dle svého server levelu vytvořit další land, tak stačí napsat:

 1. Napiš /lands create [název] - př. /lands create Vesnice
 2. Nyní se ti vytvořil land v chunku, ve kterém se nacházíš. Automaticky se ti zobrazí pomocí particlů kde chunk končí a začíná.
 3. K zabrání dalších chunků okolo stačí do nich vstoupit a napsat /lands claim nebo /claim. A automaticky se ten daný chunk přiřadí k již vytvořenému landu (v našem případě Vesnice).
 4. Takhle můžeš chodit a zabírat chunky, ale pozor! Vždy musí být napojeny na sebe, nelze udělat mezeru mezi dvěma chunky. K tomu je potřeba vytvořit další Land.
⚠️
Nezapomeň si nastavit spawn na teleport do landu pomocí /lands spawnpoint. Nenastavuje se automaticky, pokud nepoužiješ příkaz /claim. Poté se na land můžeš teleportovat pomocí /lands spawn [název].
💡
Při použití příkazu /lands view můžeš pomocí klikání na kostičky (chunky) zabírat jednoduše chunky v okolí landu.
🚨
Pozor! Na serveru se platí za zabírání chunků a také za to, že chunk máš zabraný. Svojí aktuální cenu Landu a kolik budeš platit za všechny tvé Landy si můžeš zobrazit pomocí /lands upkeep.

Přidání a odebrání hráče

Přidat hráče můžeš jednoduše pomocí příkazu /lands trust [nick]. Hráč, kterému jsi odeslal pozvánku, musí tuto pozvánku potvrdit pomocí /lands accept (lze i v /lands menu).

Odebrat hráče zase pomocí příkazu /lands untrust [nick]. Toto již hráč nemusí potvrzovat.

Nastavení vlajek

Každý land nebo region může mít nastaveny vlastní nastavení vlajek, rolí a jiných věcí specifických pro land / region. Každá vlajka má pouze dva stavy a to "Aktivováno" a "Deaktivováno". Některé vlajky mohou být uzamknuty za právy nebo levelem serveru.

Pokud chceš tedy změnit nějaké vlajky v landu, stačí napsat /lands -> zvolit si land k úpravě -> Nastavení vlajek -> Kliknout na vlajku, co chceš aktivovat nebo deaktivovat.

Smazání landu

Pokud již nějaký land máš, můžeš jej také smazat. Smazání je nevratná akce, pokud tedy máš provedených hodně nastavení v landu, nastavené regiony nebo i role, zvaž proto tento krok.

Smazat land lze pomocí: /lands delete [název] confirm


Pro více návodů si zvol další kategorii v první části tohoto návodu.