S pomocí Lands můžeš také vytvořit možnost, že budeš pronajímat určitou část Landu nějakému hráči.

🚨
K vytvoření pronájmu nebo prodeje potřebuješ mít vytvořený subregion v landu, jak jej vytvořit najdeš v minulém díle návodů - ZDE.
V opačném případě vytvoříš pronájem/prodej celého landu kde jsi.

Pronájem

Pronájem subregionu nebo celého landu lze vytvořit pomocí cedulky.

  1. Vstup do subregionu/landu, který chceš pronajímat.
  2. Najdi si místo, kde bude permanentně dostupný hologram k pronájmu. Je potřeba aby byl vidět jelikož hráči na něj budou klikat (prodlužovat pronájmy).
  3. Napiš na cedulku parametry pronájmu viz. screen.

Pokud jsi vše napsal(a) správně, vytvoří se ti automaticky hologram. Viz následující obrázek, ke kterému může přijít jakýkoliv hráč a pronajmout si danný land/region.

Ukázka vytvořeného hologramu s pronájmem. PS: Ano subregion se jmenuje Pronajem xD

Aktivace pronájmu poté proběhne pomocí jiného hráče, který příjde a klikne na hologram. Lands mu automaticky strhnou uvedenou částku a hráč může po dobu pronájmu plně ovládat daný region/lands.

⚠️
Pronájem nastavuje hráči, který je v pronájmu plná práva na úpravu regionu/landu. Ty jako majitel nemáš zde žádná práva pouze jako člen ovšem i nadále vlastníš vyšší land v případě pronájmu subregionu.
💥
Pro Tip: Všechny dostupné pronájmy najdeš na /lands rent list

Zrušení pronájmu jako nájemce

Jako nájemce můžeš pronájem kdykoliv zrušit pomocí /lands rent cancel když stojíš v regionu/landu, který máš pronajmutý. V takovém případě dojde po potvrzení ke zrušení pronájmu bez náhrady částky.

Správa pronájmu

Někdy jsou potřeba řešit různé věci, jako odebrání pronájmu, odebrání nájemce, změna ceny a jiné. V této části se dozvíš jak na to.

Odebrání pronájmu

Zde stačí jednoduše dojít k hologramu a kliknout levým na cedulku (akce zníčení). Cedulka se poté zníčí, hologram zmizí a Land již nemůže být nadále pronajímán.

💭
Odebráním pronájmu, když je pronájem aktivní vyustí v to, že hráč co má aktivní pronájem bude mít region stále v pronájmu do doby než mu skončí ale nebude jej moc již prodloužit. Pokud tedy chceš ihned odebrat hráče z regionu doporučujeme to udělat pomocí následujících příkazů.

Odebrání nájemce

Pokud chceš ihned odebrat nájemce z jakéhokoliv důvodu stačí napsat: /lands rent remove tenant

⚠️
Při odebrání nájemce, platíš nájemci částku zpět jako náhardu dobu, kterou nevyužil. Pokud tedy má zaplacený pronájem na 14 dní, a ty mu to zrušiš 2. den, zaplatíš částku odpovídající 12 dní.

Prodej

Jak jsme psali region nebo land můžeš také prodat, vše se opět vytváří pomocí cedulky.

🚨
Zde pozor! Pokud budeš prodávat region v landu, hráč bude mít prakticky "permanentní pronájem". Pokud vytvoříš prodej v landu jako celkovém, tak prodáš celý land hráči, který jej koupí a tebe to dá jako člena.

Je proto důležité znát místo a co prodáváš, regiony v okolí si můžeš zobrazit pomocí /lands view.
  1. Vstup do subregionu/landu, který chceš prodávat.
  2. Najdi si místo, kde bude permanentně dostupný hologram k prodeji. Je potřeba aby byl vidět jelikož hráči na něj budou klikat.
  3. Napiš na cedulku parametry pronájmu viz. screen.

Pokud jsi vše napsal(a) správně vytvoří se klasicky hologram s prodejem. Poté stačí aby přišel hráč a land zakoupil.