Tento návod obsahuje pokročilou správu landů, jako jsou vlastní role a jejich nastavení, poplatky členů a vytváření regionů.

Vytvoření (sub)regionu

Lands regiony si lze představit něco jako menší landy v landu, které mohou mít vlastní nastavení, vlastní členy a lze je i pronajímat.

V našem návodu vytvoříme dva regiony. První bude "farma", kde pozměníme nastavení, tak aby region fungoval jako farma. A druhý region bude "shop", opět kde povolíme určitá nastavení.
Ukázka jak "fungují" regiony v Landu. 1 hlavní land, a x pod regionů s vlastním nastavením.
 1. První je potřeba zvolit hlavní land, který chceš upravovat. Je to někdy zbytečný krok ale důležitý, jelikož tím řekneš pluginu, že chceš upravovat TEN konkrétní land. V mém případě tedy napíšu /lands edit MrWakeCZ. Kde MrWakeCZ je název hlavního Landu.
 2. Dalším krokem je potřeba vytvořit region v menu. Napiš tedy /lands -> Zvol land ve kterém vytváříš region -> Zelené tlačítko "Vytvořit region" -> napiš do chatu název.
 3. Poté napiš /lands view tím si zobrazíš hranice svého hlavního landu a i všech regionů v landu (pokud již nějaké máš).
 4. Dalším krokem napiš /lands selection dostaneš do inventáře výběrový nástroj (zlatá motyka). Ta slouží k výběru hranic regionů. Každý region můžeš mít jakýkoliv čvercový tvar uvnitř hlavního landu, není to tedy limitováno na chunky.
 5. Poté zvol pomocí motyky co jsi dostal - levým tlačítkem 1. bod a pravým tlačítkem 2. bod. pro region, co chceš vytvořit.
 6. Pak již stačí napsat /lands selection assign [název]. V mém případě pro tento návod tedy /lands selection assign Farma.
 7. Stejný kroky se dělají pro jakékoliv další regiony, po vytvoření si můžeš vždy vše zobrazit pomocí /lands view.
⚠️
Pozor! Subregion landu dědí nastavení z vyššího landu. Pokud tedy máš v celém landu vypnuté monstra, budou automaticky vypnuty i ve vytvořeném regionu.

Nastavení rolí

Každý land či region má své vlastní nastavení a tedy i své vlastní role. V této sekci si ukážeme, jak přidat vlastní roli, jak jí nastavit a jak i povyšovat role nad jiné.

Každý land nebo region má pět základních nadefinovaných rolí.

 • Owner - role pro tebe, nebo jiné hráči, kteří by měli mít plné práva. Tuto roli dávej pouze hráčům, kterým věříš, může s ní smazat vše.
 • Admin - druhá nejvyšší role, která může vše spravovat ale nemůže smazat land.
 • Member - klasický člen landu, kterému jsi dal trust práva.
 • Nation - všichni členi národa, ve kterém jsi a jejich extra práva.
 • Visitor -  ostatní hráči na serveru, co nejsou přidáni do landu.
⚠️
Tyto nadefinované role se nedají smazat! Pouze vlastní role.

Přidání role členovi

Prvně je potřeba aby člen byl přidán v Landu nebo regionu. Poté stačí napsat:

 • /lands trust [nick] [region] - Přidání hráče do landu nebo regionu.

Až hráč potvrdí pozvánku bude mu automaticky přidána role Member. Pokud chceš dát hráči vyšší roli, tak je potřeba upravit hráče v menu členů.

 1. /lands -> Zvol land popřípadě region kam jsi pozval hráče.
 2. V menu zvol item s názvem "Členové". A tam uvidíš pozvaného hráče s rolí Member. Poté na něj stačí kliknout levým tlačítkem a automaticky se mu dá vyšší role, která je nad rolí Member, což je defaultně Admin.
 3. Pravým tlačítkem zase snížíš roli na nižší, takže pokud má Admina tak pravým tlačítkem mu dáš zpět Member roli.

Úprava práv rolí

Pokud ti nesedí jak jsou nastaveny role nebo chceš nějaké roli toho povolit více, tak i to lze.

 1. Opět /lands a zvol land a region, který chceš upravovat.
 2. Každý land a region mají ve spodním řádku ikonu na úpravu rolí - "Nastavení rolí". Klikni na to.
 3. Zde uvidíš seznam základních rolí + vlastní, pokud máš nějaké vytvořené. Zvol tedy levým tlačítkem roli, kterou chceš upravovat.
 4. Poté se ti otevře menu pro úpravu role, kde můžeš změnit název, změnit ikonu, nastavit automatické přidání do role pro nové členy a jiné nastavení.
 5. Ve spodním řádku najdeš nastavení pro Akční vlajky a  práva na management landu a regionů. Vše je již na tobě, pokud jim chceš něco povolit.

Vytvoření vlastní role

Vlastní roli si lze vytvořit v menu rolí. Každá vlastní role může mít jakoukoliv prioritu nižší než Owner a vyšší než Visitor.

 1. /lands K otevření menu landu nebo regionu
 2. Zvol položku Nastavení rolí ve spodním řádku.
 3. Opět ve spodním řádku najdeš zelenou ikonu na vytvoření vlastní role. Poté napíšeš do chatu název a tvá role je na světě. Poté jí můžeš nastavit práva jak je popsáno výše a také nastavit členům v menu seznamu členů landu / regionu.

Poplatky členů

Každý majitel landu může nastavit, aby mu členové landu platili za to, že jsou v landu (:D).

⚠️
Každý poplatek je placený individuálně za přidaného hráče každých 7 dní na bankovní účet landu.

Příklad: Poplatek (300$) x počet členů (3) = 900$ každých 7 dní na účet lands banky.

Jako člen Landu si poté můžeš zobrazit kolik budeš platit pomocí /lands taxes.