Jak používat náš vlastní plugin na Friends, Clany a Groups.

Friends

Slouží jako klasický friend-list jako na Facebook-u nebo Discord-u.

Základní příkazy

 • /f add <hráč> - Přidat kamaráda
 • /f remove <hráč> - Odstranění kamaráda
 • /f settings - Nastavení
 • /f msg <hráč> <zpráva> - Poslaní soukromé zprávy
 • /f bc <zpráva> - Poslaní zprávy všem online přátelům
 • /f accept <hráč> - Příjmutí žádosti o přátelství
 • /f deny <hráč> - Odmítnutí žádosti o přátelství
 • /f help - Nápověda

Clans

Klan může vytvořit jenom hráč s Emerald nebo Obsidian VIP. Každý clan má 50 slotů.

Role

 • Leader - zakladatel klanu, má oprávnění na vše
 • Manager - má oprávnění na pozývaní nových hráčů a vyhazovaní členů
 • Member - klasický hráč, nemá žádne speciální oprávnění

Základní příkazy

 • /clan create <jméno> <tag> - Vytvoření klanu
 • /clan join <název> - Připojen do klanu
 • /clan decline <hráč> - Odmítnutí pozvánky do klanu
 • /clan invite <hráč> - Pozvání do klanu
 • /clan uninvite <hráč> - Zrušení pozánky do klanu (pouze pro leadera)
 • /clan get <klan> - Zobrazení info klanu
 • /clan kick <hráč> - Vyhození člena z klanu
 • /clan name <novýNázev> - Změna názvu klanu (pouze pro leadera)
 • /clan tag <novýTag> - Změna tagu klanu (pouze pro leadera)
 • /clan msg <zpráva> - Odešle zprávu do klanového chatu
 • /clan leader <novýLeader> - Nastaví nového vúdce klanu (pouze pro leadera)
 • /clan manager <novýManager> - Nastaví managera klanu (pouze pro leadera)
 • /clan leave - Opuštění klanu
 • /clan disband - Zrušení klanu (pouze pro leadera)
 • /clan help - Nápověda

Groups

Slouží jako party pro hromadné připojování na servery. Každá skupina má v základu 4 sloty, ak je leader hráč s Global VIP tak je počet slotů neomezený.

Základní příkazy

 • /group create - Vytvoření prázdné skupiny
 • /group join <hráč> - Připojení k skupině
 • /group invite <hráč> - Pozvání do skupiny
 • /group kick <hráč> - Vyhození hráče z skupiny
 • /group leader <novýLeader> - Změna leadera skupiny
 • /group warp - Teleportace členů skupiny za leaderem
 • /group help - Nápověda