Enchanty na serveru se dělí na pět typů - Normal, Special, Spell, Curse a Artifacts. Každý typ dělá něco jiného, je proto důležité znát rozdíly.

  • Normal - klasické enchanty
  • Special - víc OP enchanty
  • Spell - enchanty s schopností
  • Curse - enchanty s negativními vlastnostmi
  • Artifact - cosmetics

Jak získám Enchanty?

Všechny enchanty lze získat pomocí Enchant Tablu, čím dražší oenchantování bude, tím větší šance je na vytvoření lepšího enchantu. Enchanty lze také minimálně najít u Villagerů a nebo v bednách v Mineshaftech.

⚠️
Minimální hodnota pro získání custom enchantu je 5 lvl. Tedy 2. položka v Enchanting Table.

Typ: Artifacts

Artefakty jsou cosmetické enchanty. Každý artefakt má svůj název a dle něho se odvozuje typ efektu, který item bude vydávat při akcích. Zde je pár příkladů:

  • Artifact Villager + Pickaxe => Když vytěžíš ore, zobrazí se okolo Villager efekty.
  • Artifact Dragon Breath + Sword => Když zabiješ hráče, moba zobrazí se okolo Dragon particles.

Artefacty lze prohazovat na itemu pomocí kovadliny, kde do levé části dáš item s arteficatem, který chceš mít na finálním produktu.

Typ: Normal

Normální enchanty jsou enchanty, které mají svůj specifický důvod. Mají nějakou pasivní funkci, abilitu která se vždy aktivuje, když použiješ item na kterém enchant je.

Název Max level Aplikovatelné na Popis
Abrasion 2 Swords + Axes Poškodí armor protivníka
Adrenaline 3 Shield Při zablokování hitu dostaneš eff strength
AutoSmelt 1 Pickaxe Automaticky vypeče blok + expy
Arcanic 6 Armor Šance na ignorování potion dmg
Blackout 4 Sword Šance na udělení oslepnutí protihráče
Bleed 7 Sword Šance, že protihráč začne krvácet (opakovaný dmg)
Block Breather 3 Helmets Šance na ignorování dmg od zdí (zaseknutí v bloku)
Brightness 5 Sword Zvýšený dmg proti Warden v úplné tmě
Boss Hunter 8 Bows + Crossbows Zvýšený dmg proti bossům
Cubism 7 Swords + Axes Zvýšený dmg proti slimům
Caffeinated 3 Sword Zvýšený dmg když sprintuješ
Carve 4 Axe Poškození všem entitám v % radiusu
Contagion 2 Trident Šance, že se v místě dopadu vytvoří Cloud of Poison
Confusion 4 Sword Prohodí itemy v inventáři protihráče
Criticals 3 Sword, Axe Zvyšuje kritické poškození o %
Dexterity 2 Sword, Axe Zvýšená rychlost útoku
End Infusion 6 Sword Zvýšený dmg v endu
Ender Slayer 2 Sword, Axe % větší dmg proti end mobům
Escape 2 Boots Získáš speed, když tě někdo zasáhne
Excavation 5 Shovel Vykopeš x bloků navíc
Feather Step 1 Boots Zabraňuje zníčení plodin, když na ně skočíš!
Finishing 5 Sword, Axe Zvyšuje poškození o každé % zdraví, které chybí protihráči
First Strike 5 Sword, Axe Dáváš více dmg hráčům s maximálním HP
Flashbang 6 Bow, Crossbow Šance na oslepnutí hráče
Foraging 4 Shears Zvyšuje % šanci na drop jablek z listí (při stríhání)
Fortitude 2 Armor % navýšení dmg
Frost 3 Bow % šance na zmrazení protihráče na x vteřin
Introversion 5 Sword Bonusové % dmg hráčům
Jumpshot 3 Bow, Crossbow Větší % dmg když jsi ve vzduchu/padáš
Lifesteal 6 Sword Šance na heal = dmg který jsi dal hráči
Lumberjack 6 Axe Vytěžení x bloků stromu najednou
Metabolism 2 Chestplate Doplnění více hunger baru, když jíš
Nether Infusion 6 Sword Zvyšuje dmg když jsi v Netheru
Ninja 5 Sword % větší dmg když držíš shift
Poison Ivy 2 Leggings Dá poison na čas protihráči
Rapid 6 Bow Instantně urychl nabíjení luku o %
Rebounding 3 Shield % šance na odrazení dmg od protihráče zpět na něj
Replenish 1 Hoe Semínka jsou automaticky znovu zasazeny po sklizení.
Rocket Saver 3 Elytra % šance že nespotřebuješ ohnostroj při používání elytry
Skull Puncture 3 Bow, Crossbow, Trident Zvyšuje poškození do hlavy
Slaughter 5 Sword % bonusový dmg všem pasivním mobům
Slipstream 3 Trident % šance na speed když držíš Trident
Snipe 4 Bow, Crossbow Šípy dávají % větší dmg dle vzdálenosti co uletěly
Sparks 5 Fishing Rod Chycením entity je % šance, že ji zasáhne blesk
Stamina 4 Boots Snižuje spotřebu hladu když běžíš
Streamlining 4 Boots Dostaneš % zrychlení
Stun 3 Sword, Bow Šance, že zasekneš entitu na x vteřin
Telekinesis 1 Tools, Weapons, Ranged Přesunuje všechny expy a dropy rovnou do inv
Thor 6 Bow, Crossbow % šance, že blesk zasáhne protihráče
Thrive 2 Armor Pasivní navýšení maximálního HP
Tripleshot 2 Bow, Crossbow Místo 1 šípu vystřelíš 3
Vein 2 Pickaxe Šance na vytěžený celé žíly ore
Wisdom 3 Tools % navýšení zisku XP

Typ: Spells

Spelly jsou speciální schopnosti na itemu. Aktivují se vždy pravým kliknutím na item, kde se enchant nachází.

Název Max Level Aplikovatelné na Popis
Ascend 2 Sword Aktivováním budeš chvilku levitovat
Charge 6 Sword Vystřelí tě směrem kam koukáš
Rumble 3 Sword % větší dmg všem entitám v x radiusu
Transmission 2 Sword Teleportuje tě o x bloků dopředu
Vitality 1 Tools Zisk max HP zpět (velký cooldown)
Xray 1 Pickaxe Zobrazí všechny ore v x radiusu okolo tebe

Typ: Special

Speciální enchnaty jsou lepší enchanty než klasické, mají na itemu vždy speciální barvu dle rarity.

⚠️
Každý item může mít pouze jeden speciální enchant.

Název Max Level Aplikovatelné na Popis
Energizing 3 Tools Dostaneš chvilkové haste po zníčení bloku
Repairing 3 Vše Automaticky opravuje item když ho nedržíš v ruce
Aura 2 Chestplate, Leggings Hráči v x radiusu dostávají % menší dmg
Soulbound 1 Vše Po smrti ti item nezmizí z inv
Warp Drive 1 Bow Při zásahu hráče, tě to teleportuje přímo k němu

Typ: Curse

Tyto enchanty s negativními efekty se nachází všude. Na itemu jsou vždy označeny červeně stejně jako Vanilla cursed enchanty.

Název Max Level Aplikovatelné na Popis
Curse of Breaklessness 1 Tools Šance na blokaci zníčení bloku
Curse of Hunger 1 Helmets Zvyšuje hlad o 200%
Curse of Misfortune 1 Tools Šance, že z bloku nevypadne nic
Curse of Harmlessness 1 Sword, Axe Šance, že tvůj utok nedá dmg
Curse of Permanence 1 Vše Blokace upravy itemu v kovadlině